Zespół wybierający jest urządzeniem służącym do wybierania suchego paliwa z silosów stalowych, murowanych lub betonowych, do których paliwo jest dostarczane w sposób pneumatyczny lub mechaniczny poprzez transportery ślimakowe lub redlerowe. Silosy o małej pojemności mogą być napełniane ładowarką.

Łatwość montażu i uruchomienia oraz prostota i pewność działania zespołu powoduje, że tego typu urządzenia można instalować w różnego rodzaju obiektach zaprojektowanych jako magazyny trocin, pylów oraz innych adaptowanych do celów magazynowych.

Rysunek przedstawia przykładowe zastosowanie zespołu wybierającego, sposób jego posadowienia, podstawowe parametry zabudowy urządzenia tzn. średnice i wysokości silosów. Jest to jedna z wielu możliwości zastosowania zespołu wybierającego naszej produkcji.

dno wybierające

Paliwo:

trociny MDF
trociny pył MDF

 

 

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa kotła