Kocioł UNI-SN jest kotłem stalowym wodnym, niskotemperaturowym, z wymiennikiem rurowym o pionowym układzie rur, pracującym w układzie otwartym. Funkcjonujący na rynku od wielu lat. Jego prosta i sprawdzona konstrukcja jak i wielorakość zastosowań została bardzo dobrze oceniona przez klientów.

Kocioł jest standardowo wyposażony w stalowe palenisko, które może być w zależności od potrzeb wyłożone ceramiką, co pozwala w sposób bardzo efektywny spalać drewno kawałkowe jak i częściowo rozdrobnione.

Dodatkowo w celu lepszej kontroli spalania kocioł wyposaża się w wentylator nadmuchowy połączony z prostym w obsłudze i niezawodnym sterownikiem.

Kocioł może też służyć jako doskonały wymiennik dla palenisk zewnętrznych typu AZSO.

Wymiennik kotła jest tak skonstruowany, aby odzyskać maksymalną ilość ciepła z komory spalania i jednocześnie spełniać funkcję wstępnego filtra pyłu, za sprawą pionowo ustawionych rur oraz odpowiednio dobranych prędkości przepływu spalin.

Opcjonalnie kocioł może być wyposażony w zdalne sterowanie klapy zasypowej paleniska. Usprawnia to ładowanie paliwa do komory spalania za pomocą fadromy. Operator ma możliwość otwierania i zamykania drzwi paleniska bez potrzeby wysiadania z kabiny.

Kocioł na odpady drzewne

Kocioł na biomasę

 

Paliwo:

drewno kawałkowe węgiel
drewno
kawałkowe
węgiel

 

 

Materiały do pobrania:

Karta katalogowa kotła

 

kociol-UNI-SN-przekroj